Deze website gebruikt cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. 
Lees meer →

Overlijden

 

De vraag wat je moet doen na een overlijden wordt vaak gesteld. 

Uitvaartverzorging Geert Andries is dag en nacht bereikbaar via het nummer 016/56.66.26 en u wordt onmiddellijk bijgestaan.

Contacteer een dokter

De dood dient vastgesteld te worden door een dokter. In eerste instantie neemt u dus contact op met de huisarts of de dokter van wacht. De dokter zal de nodige documenten invullen, die wij dienen te gebruiken voor het vervoer van de overledene. Zonder deze documenten mag een overledene niet vervoerd worden.

Verwittig uw naasten

Verwittig uw naasten die nog afscheid willen nemen van de overledene in de vertrouwde omgeving. 

Contacteer Uitvaartverzorging Geert Andries

Neem contact op met ons, zodat het nodige kan worden gedaan om de overledene te vervoeren naar het uitvaartcentrum van uw keuze.

Kledij 

Zorg voor de kledij waarin de overledene mag opgebaard worden. U mag deze meegeven aan de mensen die instaan voor het vervoer. 

Identiteitskaart en andere officiële documenten

Leg de identiteitskaart, de documenten van de dokter en het huwelijksboekje van de overledene klaar voor de uitvaartregeling die bij u thuis kan doorgaan of in ons uitvaartcentrum. 

Wij beschikken over een continue permanentie voor het melden van een overlijden. Indien de persoon thuis overleden is kan u ons direct verwittigen, nadat de dokter en alle naasten zijn langs geweest. Voor een overlijden in een instelling (ziekenhuis, rusthuis) dat beschikt over een mortuarium, kan u wachten tot ’s morgens om ons te contacteren. 

De kost van een uitvaart wordt bepaald door de wensen van de overledene en/of de nabestaanden. De totaalprijs hangt o.a. af van het gekozen drukwerk, de uitvaartplechtigheid, de rouwmaaltijd, de kist, het crematieproces, de teraardebestelling, de gemeentetaks, het aantal dagen funerarium en andere specifieke wensen.

Voor meer informatie of een nader prijsoverzicht kan u vrijblijvend contact opnemen met ons.

Na de aangifte van overlijden bij de burgerlijke stand, verkrijgt de aangever de uittreksels uit de overlijdensakte. In de meeste gevallen doen wij de aangifte voor u. U zal de uittreksels van ons krijgen de dag van de uitvaart met de bijhorende informatie.

Als uitvaartondernemer kunnen wij dit attest niet opstellen voor u. Indien wij blanco attesten verkrijgen worden deze de dag van de uitvaart meegegeven aan de naaste familie. U kan dit document dan naar eer en geweten invullen en afleveren aan uw werkgever.

Er zijn gemeentes die geen (blanco) attesten afleveren.  U kan dan een attest verkrijgen via volgende weg:

- In de gemeente waar de persoon is overleden.

- In het crematorium, indien de uitvaartplechtigheid hier zal plaatsvinden.

- U kan een uittreksel uit de overlijdensakte afgeven.

Voor sommige werkgevers volstaat een rouwbrief als bewijs.

Wij kunnen u verschillende stijlen aanbieden voor de creatie van uw drukwerk.
De persoonlijke invulling daarvan gebeurt in samenspraak met u door onze grafische medewerkers. 

Soms is de keuze van de juiste teksten op een rouwbrief of gedachtenisprentje moeilijk. 
Daarom bieden wij u vrijblijvend een tekstenbundel aan waaruit u een keuze kan maken.

Onderstaand kan u de digitale versie alvast inkijken. 

Inleidingen rouwbrief

U kan de as of een gedeelte van de as van familieleden in de eerste graad mee naar huis nemen.
Voor alle duidelijkheid, het gaat om de as van kinderen, ouders, echtgeno(o)t(e), adoptieve kinderen en adoptieouders van de overledene.
Hiervoor dient u een modelverklaring in te vullen die wij overhandigen aan het crematorium.

Mensen denken vaak dat een crematie goedkoper is dan een traditionele begrafenis. 
Een crematie op zich is niet zo duur maar er komen nog andere kosten bij kijken: de urne, de bijzetting of begraving met eventuele concessie, eventueel een kleine zerk, de extra werkuren van het personeel, extra verplaatsingen, de bijkomende formaliteiten en de wachttijd tijdens het crematieproces.

Ja, er is geen enkele beperking.
De familie duidt zelf een uitvaartverzorger aan waarvan zij vindt dat die het best hun wensen kan vervullen.

Neen, de familie maakt zelf de keuze of hij/zij één of meerdere dagen thuis blijft.
Bij opbaring van de overledene thuis voor langere tijd moeten er wel specifieke maatregelen getroffen worden.

Elke gemeente heeft een ander reglement.
Zo kan best dat in gemeente A dit niet kan en in gemeente B wel.
Meestal wordt dit voorzien bij het overlijden van de eerste persoon die begraven wordt.

Grafmonumenten

 

Het bestellen van een grafmonument kan u steeds vrijblijvend bij ons doen. Om zeker te zijn van onze persoonlijke aandacht kan u best telefonisch een afspraak maken, zodat wij voldoende tijd kunnen vrijmaken om met u een gepast monument te kiezen. Op deze manier kan u zonder twijfel een weloverwogen aankoop doen. U kan ook vrijblijvend eens een kijkje komen nemen in ons toonpark, gelegen Kriebekestraat 26 te Houwaart. 

Afhankelijk van het seizoen, is er een bepaalde termijn waarmee u rekening moet houden. U kan een grafsteen steeds in bestelling geven en tegen een bepaalde periode laten plaatsen. U krijgt een bestelbon die u kan indienen bij uw nalatenschap.

Overige vragen

 

Wij kunnen op verschillende manieren bijdragen aan de voorafregeling van uw uitvaart.

Zo bieden wij een uitvaartcontract aan waarin u uw eigen wens kenbaar kan maken. Dit gesprek kan bij ons op kantoor plaatsvinden of bij u thuis. Indien u graag meer informatie wenst kan u ons vrijblijvend contacteren

Neen, dit is niet verplicht.
Het is wel aangewezen om bij een aangifte met onroerende goederen dit wel te doen, daar de eigendomstitels van eigenaar kunnen veranderen.

Bij melding van het overlijden worden de bankrekening van de overledene en de gezamenlijke rekeningen van de echtgenoten onmiddellijk geblokkeerd. De begrafeniskosten en de laatste verzorgingskosten (dokter, ziekenhuis,...) kunnen echter altijd betaald worden mits voorlegging van de facturen.

Over ons

 

U kan beroep doen op ons voor:

 • Opbaring in een van onze uitvaartcentra of thuis
 • Verzorgen van rouwmaaltijden
 • Begrafenisuitvoering over het ganse land
 • Repartiëring van en naar het buitenland
 • Balseming van overledenen
 • Ontgraving en overbrengen van het stoffelijk overschot naar een andere begraafplaats of crematorium
 • Restauratie van bestaande grafmonumenten
 • Opstellen van laatste wilsbeschikking
 • Verkoop en plaatsing van diverse grafmonumenten (urnevelden, grafzerken)

Wij hebben een uniek aanbod aan verschillende stijlen voor de creatie van rouwdrukwerk. De persoonlijke invulling daarvan gebeurt in samenspraak met u door onze grafische medewerkers. Hierdoor kunnen wij snel en flexibel inspelen op uw individuele vragen en wensen.

Wij verzorgen ons drukwerk in eigen beheer met moderne machines. Dit betekent dat we u een snelle levering van alle drukwerk en eventuele bijdruk kunnen garanderen, zelfs tijdens het weekend. 

 • rouwbrieven, rouwkaarten, Hollands geschept papier…
 • gedachtenisprentjes, kleurendruk of zwart/wit…
 • fotovergrotingen
 • misboekjes
 • commercieel drukwerk, folders, boekjes …
 • ...